Siparişleriniz 24 Saat içerisinde teslim edilir. Sadece İstanbul içi siparişler alınmaktadır.

Garanti ve İade KoşullarıMADDE 1 TARLADANMEYVESEBZE.COM BİLGİLERİ


MADDE 1.1 – MÜŞTERİ

Ünvanı : RIFAT SERACILIK TİC LTD ŞTİ

Adresi :  ATAŞEHİR KAYIŞDAĞ MAH

Telefon : +90539 939 0113

Fax : ******


MADDE 1.2 - MÜŞTERİ


Müşteri olarak TARLADANMEYVESEBZE.COM alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini TARLADANMEYVESEBZE.COM adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır


Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenecektir ve iade edilmez.25MART 2020 Tarihi itibari ile siparişinizde kullanılacak plastik poşet ücreti   alışveriş fişine/faturanıza yansıyacak ve kapıda tahsil edilecektir.


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER3.1) MÜŞTERİ, *TARLADANMEYVESEBZE.COM internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. MÜŞTERİ; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, TARLADAN MEYVE SEBZE.COM tarafından MÜŞTERİ'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.


3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


3.3) Kargo firmasının, ürünü MÜŞTERİI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün MÜŞTERİ'ya teslim edilememesinden dolayı TARLADANMEYVESEBZE.COM sorumlu tutulamaz.

3.4) TARLADANMEYVESEBZE.COM, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5) TARLADANMEYVESEBZE.COM, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.6) TARLADANMEYVESEBZE.COM, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ya iade eder.

3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TARLADANMEYVESEBZE.COM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.8) Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ'ya ait kredi kartının MÜŞTERİ'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini TARLADANMEYVESEBZE.COM'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde TARLADANMEYVESEBZE.COM'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri MÜŞTERİ'ya aittir.

3.9) TARLADANMEYVESEBZE.COM mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. MÜŞTERİ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için TARLADANMEYVESEBZE.COM’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve TARLADANMEYVESEBZE.COM tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


MADDE 4 CAYMA HAKKI


MÜŞTERİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar TARLADANMEYVESEBZE.COM’ ya aittir.Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde TARLADANMEYVESEBZE.COM'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,


a) 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


b) İade formu,


c) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


d) TARLADANMEYVESEBZE.COM, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


e) MÜŞTERİ’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında TARLADANMEYVESEBZE.COM’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle TARLADANMEYVESEBZE.COM tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde TARLADANMEYVESEBZE.COM tarafından yurtdışı siparişlerinde MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.


h) TARLADANMEYVESEBZE.COM ürün satarken MÜŞTERİ'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.MADDE 5 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


MÜŞTERİ’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve MÜŞTERİ tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar MÜŞTERİ’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

TARLADANMEYVESEBZE.COM şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:


1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:


a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.


İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 – TARAFLAR


1.1 – TARLADANMEYVESEBZE.COM


Ünvanı : RIFAT SERACILIK TİC LTD ŞTİ 

Adresi :  ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI İSTANBUL

Telefon : 0539 939 0113

Eposta adresi : info@TARLADANMEYVESEBZE.COM


1.2 – MÜŞTERİ


Müşteri olarak *TARLADANMEYVESEBZE.COM alışveriş sitesine üye olan kişi.


Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 – KONU


İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nın TARLADANMEYVESEBZE.COM’ya ait TARLADANMEYVESEBZE.COM İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır


MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 MÜŞTERİ, TARLADANMEYVESEBZE.COM internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının MÜŞTERİ tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve TARLADANMEYVESEBZE.COM’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


MÜŞTERİ; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.


4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.


4.3 Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden TARLADANMEYVESEBZE.COM sorumlu tutulamaz.


4.4 Kargo firmasının, ürünü MÜŞTERİ’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün MÜŞTERİ’ya teslim edilememesinden dolayı TARLADANMEYVESEBZE.COM sorumlu tutulamaz.


4.5 TARLADANMEYVESEBZE.COM, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.6 TARLADANMEYVESEBZE.COM, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


4.7 TARLADANMEYVESEBZE.COM, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve MÜŞTERİ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının TARLADANMEYVESEBZE.COM’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TARLADANMEYVESEBZE.COM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.9 MÜŞTERİ alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ya ait kredi kartının MÜŞTERİ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini TARLADANMEYVESEBZE.COM’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde TARLADANMEYVESEBZE.COM’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri MÜŞTERİ’ya aittir. Eğer MÜŞTERİ ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın TARLADANMEYVESEBZE.COM banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.


4.10 TARLADANMEYVESEBZE.COM mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.11 TARLADANMEYVESEBZE.COM tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.


MÜŞTERİ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ